گواهینامه ها

شرکت مهیار موفق به کسب گواهینامه های زیر از شرکت ۸SWISSCERT سوئیس گردیده است:

گواهی نامه نانو مقیاس

گواهی نانو مقیاس

تاییده بهداشتی جوراب آنتی باکتریال

تاییده بهداشتی جوراب آنتی باکتریال

ISO10002:2004

 جوراب مهیار - ISO10002:2014

ISO14001:2004

جوراب مهیار- ISO14001:2004

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OHSAS18001:2007

جوراب مهیار - OHSAS18001:2007

ISO9001:2008

جوراب مهیار : ISO9001:2008

ISO10668

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید